• Izdavačka kuća Odiseja
Male žene
770 rsd 1.100
Istorija pčela
770 rsd 1.100
Mladi trogloditi
Rasprodato
Dani
220 rsd 594 Akcija
Egzodus roda
220 rsd 660 Akcija
Poricanje
220 rsd 792 Akcija
Godina zeca
554 rsd 792
Ogrešenje
220 rsd 594 Akcija
Šetnje Adom
220 rsd 396 Akcija