• Izdavačka kuća Odiseja
  • frenk martela
    Frenk Martela

    Frenk Martela (1981) je finski pisac, doktor filozofije i istraživač na polju psihologije, specijalizovan za pitanje smisla života. Njegov cilj je pronalazak odgovora na pitanje šta treba da radimo, šta da cenimo i čemu da stremimo na čudnovatom putovanju zvanom ljudski život. Martela ispituje funda...

    Detaljnije