• Izdavačka kuća Odiseja
  • andreas štajnhefel
    Andreas Štajnhefel

    Andreas Štajnhefel, nagrađivani nemački pisac za decu i mlade, scenarista i prevodilac, rođen je 1962. godine u malom mestu Batenberg. Studirao je najpre biologiju i engleski s namerom da postane profesor. Posle kraćeg lutanja u izboru profesije, odlučio se za studije anglistike i amerikanistike i p...

    Detaljnije